Ragnhild Kjerringøy
491776855_1280x720.jpg
Stilling: Sjefredaktør i Wikifjordposten

Nyheter er ikke handelsvare. Journalistikken har et samfunnsansvar som fjerde statsmakt. Vi holder øye med makta… og alt annet.

CV tilgjengelig her.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License