Oppsiktsvekkende Okning Av Giftstoffer I Wikifjord
wikifjord-posten.png

Oppsiktsvekkende økning av giftstoffer i Wikifjord

Vannprøver levert av For en Grønnere Hverdag som nylig ble analysert av Institutt for Marin Biologi viser kraftig økte verdier av flere ulike giftstoffer i fjorden. Anita Lauritzen ved Institutt for Marin Biologi ser en mulig sammenheng mellom laksenæringen og vannprøvene.


Amanda Collett, journalist
Astrid Undset, journalist og fotograf


Faroese.fishfarm.jpg

Vannprøvene, tatt fra fem ulike lokasjoner i Wikifjord, viser blant annet en kraftig økning i forekomsten av fosfor og nitrogen, næringssalter som brukes i fiskeoppdrett. I tillegg viser rapporten at forekomsten av det særdeles farlige stoffet kvikksølv har økt med rundt 3% i flere lokasjoner.
I følge miljødirektoratet er fiskeoppdrettsanleggene de største kildene til menneskeskapte utslipp langs kysten, utslipp som kan ha negative konsekvenser for den lokale akvakulturen. Masseoppblomstring av alger, tilgroing, nedslamming av havbunnen og en påfølgende oksygenmangel vil kunne endre det biologiske mangfoldet i fjordene. Også Anita Lauritzen ved Institutt for Marin Biologi ser en mulig sammenheng mellom laksenæringen og vannprøvene: ”For å fatte meg kort så har vi funnet økte verdier av en rekke giftstoffer som absolutt kan sees i sammenheng med utvidet fiskeoppdrett i området,” skriver forskningslederen i rapporten til For en Grønnere Hverdag. Hun presiserer at man ikke opererer med sikre funn som absolutt kan bevise årsaksforholdet mellom fiskeoppdrett og økte giftverdier, men mener at tallene taler klart for seg.

Clo-Ack avviser at fiskeoppdrettet er ansvarlige for utslippene og lokalsjef Piet Van Vliet hevder dette aldri har hendt i noen av deres andre anlegg. I en pressemelding utstedt 05.09.16 viser bedriften til gamle prøver tatt på 80-tallet og sammenligner disse blant annet med den nye rapportens laveste forekomst av fosfor. ”Med disse tallene i bakhånd konstanterer CloAck at det ikke har vært store endringer de siste 30 årene på dette området eller vår arbeidsplass,” hevder selskapet i pressemeldingen. Imidlertid viser Institutt for Marin Biologis forskningsresultater at fosfornivået i alle lokasjoner bortsett fra én – det tallet brukt av Clo-Ack i pressemeldingen – ligger på mellom 10-16 prosents økning. Til tross for at bedriften avviser utslipp fra egne anlegg, bekrefter de i meldingen at ”CloAck jobber hardt for at disse tallene skal synke fremover.”

På spørsmål fra Wikifjordposten om hvem som kan være ansvarlig for de økte verdiene, svarer kommunikasjonsdirektør i FGH Frank N. Furter følgende: ”mye tyder på at Clo-Ack Norways fiskeoppdrettsnæring er ansvarlige for denne økningen, men når det kommer til kausalitetsforhold er det vanskelig å stadfeste noe med absolutt sikkerhet.” Furter påpeker videre at det kan være på sin plass å undersøke bedriftens miljørutiner, da tidligere erfaring viser at fiskeoppdrett har ført til samme type økninger i giftstoffer. Miljøorganisasjonen vil imidlertid utføre flere tester før de eventuelt begynner å peke ut en syndebukk. Slike tiltak oppfordrer også forskningsleder Anita Lauritzen til. ”Jeg anser personlig disse økningene som oppsiktsvekkende og vil råde til flere undersøkelser og eventuelle strakstiltak for å unngå påvirkning av det lokale havmiljøet,” konkluderer hun i vannprøve-rapporten.

Lok. 1 Lok. 2 Lok. 3 Lok. 4 Lok. 5
DDT +2,1% +1,5% +2,7% +3,4% +1,2%
Fosfor +13% +11,3% +12,2% +16,7% +3,5%
Nitrogen +10,4% +9,2% +14,2% +15,4% +4,1%
Kvikksølv +3,4% +2,9% +3,2% +3,5% +0,9%
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License