Kommunens halvarsrapport viser betydelig vekst i Wikifjord

20.09.16
Den nylig publiserte halvårsrapporten for økonomi og utvikling i Wikifjord er svært positiv lesning for både kommunestyret og befolkningen. Ifølge Etat for byutvikling og økonomi, ser man gode tall for både sysselsetting og befolkningstall etter at Clo-Ack Norway etablerte seg i bygda. I tillegg til at arbeidsledigheten er historisk lav, har kommunen også planer om et flunkende nytt boligfelt som skal resultere i moderne leilighetskomplekser.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License