Journalist
Journalist søkes til Wikifjordposten

Søknadsfrist: 01.09.16
Ref. 2016/1939

Avisa Wikifjordposten søker etter en journalist med høy kompetanse og stor innsikt, forståelse og erfaring med sosiale medier.
Det forventes at søker har godt kjennskap til journalistisk praksis og især Vær Varsom-plakaten.

Kvalifikasjonskrav
Det stilles krav om relevant utdanning på minimum bachelornivå fra enten høyskole eller universitet.

Søkerne må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsvilkår
Lønn etter Statens regulativ kode 1999. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk og skal inneholde:
søknadsbrev
Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Avisa kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License