Funn av død fisk i fjorden

20.09.16

Flere fiskere melder om funn av døde fisk og grumsete vann i Wikifjord. De uttrykker sin bekymring for fiskebestanden i fjorden og spekulerer i en mulig sammenheng mellom de døde fiskene og rapporten fra Institutt for Marin Biologi om økningen av giftstoffer i fjorden.
Rådmann Ståle Conradsen stiller seg uforstående til funnene av død fisk, men uttaler at Wikifjord kommune alltid har jobbet med preservering av den lokale fiskebestanden og at de vil fortsette med dette fremover.
Wikifjordposten vil følge saken fremover.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License