Direktør Gøran Sjøveian
Roman-Abramovich_A_2406067b.jpg

Sjøveian er utdannet Cand. Scient. i informatikk og har også videreutdanning i ledelse fra Henley Management College.. Han er konserndirektør i Wikifjordposten med ansvar for utøvelse av systemansvaret og forvaltning av eierskapet, han er kommet inn som en "rik onkel for å redde wikifjord sin økonomi. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Wikifjordposten. Han har tidligere vært direktør i Saga Petroleum AS og underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet. Sjøveian er styremedlem i Eksportkreditt, hvor av han styrer de nødvendige prosedyrene for økonomien til Wikifjordposten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License