Astrid Undset

Stilling: Fotojournalist

flickr:3551195631

Astrid er alltid på jakt etter det perfekte bildet og de gode historiene. Som journalist er filosofien hennes at man har ansvar for å formidle både det små og det store som skjer i samfunnet, og at man i Wikifjordposten jobber daglig for å opplyse så vel som underholde innbyggerne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License