Åpent Brev Til Wikifjords Maktelite
wikifjord-posten.png

Åpent brev til Wikifjords maktelite

Etter Wikifjordpostens publiseringer om funn av økte giftverdier i fjorden i forrige uke, har avisen ved flere anledninger mottatt kritikk fra personer høyt i kommuneadministrasjon og private foretak. Beskyldninger om mangelfull dekning, kampanjejournalistikk, heksejakt og falske anklager mot bedriften Clo-Ack Norway er noe vi nå ser oss nødt til å svare på. Artikkelen om økte giftverdier i fjorden, basert på funnene til Institutt for Marin Biologi, hadde som formål å informere Wikifjords befolkning om oppdagelser som kan vise seg å få negative konsekvenser for flora og fauna i nærmiljøet. Vær Varsom-plakatens paragraf 1.4 stadfester pressens rett til å ”informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.” At vannprøver viser økte giftverdier i fjorden anser vi som akkurat dette, og avisen gjorde sitt ytterste for en så objektiv dekning som mulig. Dette gjorde vi ved å basere oss på tall og ekspertytringer, og som medieinstans var vi også påpasselige med å konstatere at prøvene indikerte heller enn absolutt konstaterte en mulig kilde. Likevel var responsen fra kommunen, med rådmann Ståle Conradsen i spissen, umiddelbar; avisen ble rådet på det sterkeste til å droppe saken, og å slutte å ”forfølge” Clo-Ack. Avisen har samtidig fått oppfordring om heller å fokusere på Clo-Acks positive innvirkning i bygda. Som journalister anser vi en slik oppfordring om ensidig positivt fokus som bekymringsverdig, og dette underbygger bare vårt fokus på god, kritisk journalistikk

Våre journalister ble videre konfrontert med en ny rapport fra kommunen, produsert av Maritime Research International, om vannkvaliteten i fjorden. Kommunen hadde ikke stilt spørsmålstegn ved integriteten til rapporten, selv om den ble utført av en nær samarbeidspartner av Cloos-Ackerman International og i tillegg er kjent for å produsere rapporter som gjør kundene fornøyde – dette samtidig som avisens journalistiske integritet betviles av de samme aktører.

Når vårt eget styreorgan forsøker å kontrollere hva avisen som et fritt medium produserer, er det enda viktigere at den journalistiske integriteten og den frie presseretten bevares. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten, og offentlighetsprinsippet. Vi skal ikke gi etter for press som vil hindre fri informasjonsformidling og åpen debatt. Et kritisk blikk på vannprøvene fra fjorden har ikke bare satt søkelyset på hvor sårbar fjorden vår er, men også på hvor sårbare vi er som demokratisk samfunn når makteliten trekker i trådene. Vi i Wikifjordposten vil i fremtiden fortsette å beskytte Wikifjord mot overgrep, forsømmelser og hemmelighold uavhengig av om det er fra private foretak eller offentlige institusjoner. Vi vil gjøre vårt ytterste for å bevare profesjonalitet, transparens og gode rutiner i vårt arbeid – og vi krever at makteliten i offentlige så vel som private instanser i Wikifjord gjør det samme.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License